Air bubble

Air bubble

(Air Bubble) พลาสติกกันกระแทก

พลาสติกกันกระแทก ช่วยป้องกันสินค้าแตกหักเสียหาย ลดแรงกระแทกรวมทั้งช่วยป้องกันสินค้าได้อย่างดีระหว่างการขนส่ง ทั้งภายในและต่างประเทศ Air bubble ปราศจากสารพิษไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ Air bubble บ้างชนิดยังสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต เพื่อใช่ในการบรรจุอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งต้องการวัสดุป้องกันเป็นพิเศษ

Air bubble มี 2 ชนิด
1. Anti-static Air bubble ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต
2. Normal Air bubble ชนิดทั่วไป

Air bubble มี 3 แบบ
1. แบบแผ่น Air bubble Sheet
2.แบบถุง Air bubble Bag
3. แบบม้วน Air bubble Roll