INOAC FOAM

INOAC FOAM

บริษัทเรามีสินค้าภายใต้ แบรนด์ INOAC ที่ใช้สำหรับ Industrial และยังมีวัสดุที่พิเศษหลากหลาย

โฟมโพลียูรีเทนอีลาสโตเมอร์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนเพื่อลดการแกว่ง  มันถูกใช้ในด้านต่าง ๆ จากประสิทธิภาพการป้องกันการสั่นสะเทือนที่เหนือกว่าซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยโฟมแบบดั้งเดิม  เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าของ

Characteristics (ลักษณะเฉพาะ)

1. Good anti-vibration
2. Low compression set
3. Non-silicone, Non-sulfur, Non-halogen