Plastic Strap+Clip Lock

Plastic Strap+Clip Lock

สายรัด สายรัดพลาสติก (Plastic Strap)คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานรัดวัสดุสิ่งของหรือสินค้าต่างๆ สายรัดที่นำมาใช้จะมีหลากหลายประเภทมากมาย แต่กรณีสายรัดที่เป็นเฉพาะสายรัดพลาสติก จะมีอยู่ไม่กี่ประเภทที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เช่น สายรัดพีพี สายรัดไฮเดน สายรัดพีอีที สายรัดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์

ใช้สำหรับการล๊อคสายรัดพลาสติก ใช้งานง่าย สะดวก ยึดล๊อคสายรัดได้แน่นหนาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือมือ ประกอบด้วย

 – กิ๊บรัดสายรัดขนาด 12 mm. 
– กิ๊บรัดสายรัดขนาด 15 mm. (แบบมาตรฐาน)
– กิ๊บรัดสายรัดขนาด 15 mm. (แบบหนา)