Poly Bag

Poly Bag
 • Anti-static Bag
  ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
 • Shielding Bag
  ช่วยปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
 • Zipper Bag
  ถุงซิปช่วยถนอมอาหารแอนตี้แบคทีเรีย
 • Air bubble
  ช่วยกันกระแทก
 • Moisture Barrier Bag
  ช่วยป้องกันความชื้น

ถุงพลาสติก (plastic bagคือ ถุงที่ทำจากฟิมส์พลาสติก (plastic film) ขึ้นรูป ด้วยการปิดผนึกให้มีรูปร่างเป็นถุง มีช่องว่างภายในสำหรับบรรจุ ถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพืิ่อบรรจุอาหารหลายประเภท เช่น อาหารแห้ง (dried food) อาหารแช่เยือกแข็ง (frozen food) ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (bakery) เป็นต้น

ประเภทถุงที่เรามี

 1. Anti-static Bag
 2. Moisture Barrier Bag
 3. shieding Bag
 4. zipper Bag
 5. LDPE Bag
 6. Air Bubble Bag