Off set box

Off set box

กล่องพิมพ์ออฟเซ็ท  ได้แก่ กล่องเครื่องกรองน้ำ  กล่องใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องใส่ของชำร่วย ฯลฯ กล่องพิมพ์ออฟเซ็ท  ใช้กระดาษการ์ดอาท กระดาษกล่องแป้งหน้าขาวหลังเทา นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นกล่องประกบลูกฟูกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น  เครื่องใช้ไฟฟ้า  คอมพิวเตอร์ เป็นต้น.