Paper Corner

Paper Corner

ฉากกระดาษ หรือกระดาษฉาก

ผลิตจากกระดาษที่นำมาซ้อนทับกันหลายๆชั้น ตามความหนาที่จะใช้งาน ผิวชั้นนอกสามมารถประกบด้วย กระดาษคราฟสีต่างๆ ตามความต้องการ เช่น ผิว KI (สีน้ำตาลอ่อน), KA(สีเหลืองทอง), เป็นต้น หรืออาจจะหุ้มด้วยกระดาษคราฟท์ ทั้งด้านนอกและด้านในของฉากกระดาษ ได้ เพื่อความสวยงามในการใช้

คุณสมบัติของฉากกระดาษ

– ใช้เสริมความแข็งแรงให้แก่บรรจุภัณฑ์ ทั้งด้านในและด้านนอก
– ใช้ป้องกันบรรจุภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย
– ใช้ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ที่วางเรียงบน Pallet ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย ในการขนย้ายสินค้า
– ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่บรรจุภัณฑ์
– น้ำหนักเบาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม